Utbildning: Förebyggande hot och våld

Utbildningen sätts ihop efter arbetsplatsens behov och önskemål. Utbildningarna är halv- eller heldag.                                                         

Exempel på innehåll:

Information från arbetsmiljöverket, riskinventering, lagstöd och nödvärn, bemötande av hotfulla personer, förhållningssätt vid hembesök och besökare på kontoret, stress och krishantering samt praktiska moment och övningar.


Utbildning: Väpnat våld i skola

Utbildningen utgår från Skolverkets skrift " Väpnat våld i skola", polisens förhållningssätt, tidigare erfarenheter från våld i skola samt den aktuella skolans behov och förutsättningar.

Genom teori och praktik skapas en mental förberedelse att hantera en  snabbt uppkommen situation. Vi går även genom en handlingsplan med olika steg för hur man kan agera under händelseförloppet. Deltagarna får också viss kunskap i akutsjukvård, i väntan på ambulans.

.